Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Új építés esetén a fenti feltételek kiegészülnek: családi ház, ikerház, sorház stb. esetén max. nettó 200 nm hasznos alapterületig nyújtható támogatás, társasházaknál nettó 90 nm - ig.

 

Támogatható tevékenységek köre:

- nyílászárók cseréje, beépítése

- árnyékoló, vagy árnyékvető szerkezetek beépítése

- homlokzatok és födémek hőszigetelése

- meglévő, hagyományos energiaforrással működtetett (gáz, szén, elektromos áram) és használati melegvíz rendszerek (rövidítve: MHV) fűtési felújítása, korszerűsítése átalakítása

- hőszivattyús szellőzési rendszer létesítése

- a megújuló energiafelhasználás növelése. a megújuló energiafelhasználás növelése, illetve létesítése, mint pl. napkollektor, geotermikus energia, stb.

 

Megújuló energia alkalmazása kötelező új építés esetén, a felújításnál pedig a dokumentumban meghatározott esetekben.

 

A megvalósult állapotot igazoló energiatanúsítvány a támogatás kifizetésének feltétele!

Korszerűsítés esetén az energetikai számítások és az energiatanúsítvány ki kell térjen a meglevő eredeti és a korszerűsítéssel elért energetikai minősítési osztályra, új építés esetén pedig a tervezett állapotra.

 

A pályázattal elnyerhető támogatás

A támogatási rendszer úgy került kialakításra, hogy komplex jellegű felújítások megvalósítására ösztönözzön. A Pályázati felhívásban részletesen, táblázatos formában látható a felújításra és az új építésre vonatkozó feltételrendszer, és a hozzárendelt támogatás mértéke. Most csak az alapelvet érintjük.

 

A felújításnál a kiindulási energetikai minősítési osztályhoz hozzá van rendelve végső állapotú energetikai minősítési osztály, amit a pályázat sikeressége érdekében el kell érni. Meghatározott a fűtés és HMV elvárt min. megtakarítási értéke is. A támogatás intenzitása az elért energetikai minősítési osztály függvényében 40-50 %, de max. 3-5 millió Ft.

 

Új építésnél szigorodnak a feltételek, a támogatás mértéke is. A támogatás intenzitása: 40-60.000 Ft/nm, de max. 4-6 millió Ft.

 

A dokumentumok részletesen meghatározzák a pályázat benyújtási helyét és formáját.

 

Benyújtás időpontja, határideje

A Pályázatot 2011. augusztus 15-től 2011. október 30. 24:00 óráig, vagy a rendelkezésre álló keret kimerüléséig lehetséges benyújtani.

- - -

 

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

A Tartalomjegyzék szerint két részből áll. Az I. rész megismétli, részletezi és kiegészíti a Pályázati felhívást. A II. rész főleg a pályázati eljárásrenddel foglalkozik, mint pl. a pályázat befogadása, elbírálása, a Támogatási Szerződés megkötése, hiánypótlás, elszámolás, ellenőrzés stb.

Az I. rész 6. fejezet a felhasználásra kerülő anyagokkal és az elszámolható költségekkel foglalkozik. Meghatározza az épületenergetikai szakértői díj támogatható mértékét az energetikai számításokra és energiatanúsítványra vonatkozóan.

 

A 9. fejezet foglalkozik az épületenergetikai szakértő tevékenységével, amely a pályázatnál kulcsszerepet játszik. A pályázat az Energetikai Számításokra épül, amely kimutatja az épület energetikai kategóriába sorolását és a pályázat sikerességéhez szükséges energiamegtakarítást. Az épületenergetikai szakértőt a Mérnökkamarai vagy Építészkamarai névjegyzékben szereplő személyek közül lehet csak kiválasztani és megbízni a pályázat elkészítéséhez szükséges energetikai szakértői munkával.

Ebben a fejezetben található az Energia Központ Nonprofit Kft. elérhetősége is a pályázatok benyújtásával kapcsolatban.

 

A 11. fejezet a pályázati dokumentumokat határozza meg.

 

A 12. fejezet a vissza nem térítendő támogatással és önrésszel foglalkozik.

 

A 14. fejezet meghatározza a beruházás megkezdési, befejezési időpontját, valamint a pénzügyi elszámolás végső határidejét.

 

- - - - -

Összefoglalás:

- A fentiekben a Pályázati felhívás és Pályázati útmutató alapján a pályázat csupán néhány lényeges elemét emeltük ki. A pályázni szándékozó családok döntésük előtt részletesen tanulmányozzák át a teljes pályázati dokumentációt a mellékleteivel együtt.

 

- A pályázat utófinanszírozott. Ebből következik a pályázó kockázata is. Csak a szigorú feltételrendszer maradéktalan betartásával lehet sikeres a pályázat, és kerülhet utólag kifizetésre a támogatás. Az utófinanszírozásból következik, hogy a pályázó önerőből meg kell előlegezze a várt támogatás több millió Ft nagyságrendű összegét.

 

- Az 1,6 milliárd Ft támogatási keretösszeg, lakásonként 3-4 millió Ft becsült átlagértékkel számolva, mindössze 400 - 500 meglévő és új lakás energiatakarékos kialakítását teszi lehetővé. tehát feltételezhető, hogy a rendelkezésre álló keretösszeg rövid idő alatt ki fog merülni.

 

- A pályázatban az épületenergetikai szakértőknek kiemelt szerepük van, számításaikra és az energiatanúsítványokra épül az egész pályázati rendszer. A pályázatot csak megfelelő képesítésű épületenergetikai szakértő közreműködésével lehet elkészíteni. A 6. fejezetben található a szakértői közreműködés támogatott díjazása. Tekintettel arra, hogy a teljes pályázat utófinanszírozású, – ez vonatkozik a szakértői díjra is – célszerű már előre megállapodni a szakértővel a szakértői díj kifizetésének időpontjáról.

 

A pályázati támogatás elnyerése független a támogatott család összetételétől, tehát pl. az eltartott gyermekek számától.

 

Tőlünk telhető mértékben szívesen állunk a pályázni szándékozók rendelkezésére. Kérjük, hogy ha valamelyik család részt vesz ezen a pályázaton, küldjön erről értesítést, hogy tapasztalatainkat gyarapíthassuk.

 

Dombai Mária

NOE építési tanácsadója